• Mở Bát XS

    Tiên tri Kết quả xổ số hôm nay
  • Tiên Tri XS

    Công cụ thống kê, phân tích xổ số chuyên sâu, dữ liệu trên 10 năm
Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQMB

Mở thưởng vào 18h00 mỗi ngày....
Thống kê nhanh:

Lấy kết quả: X3 MB gửi 8085
Lấy cầu: C3 MB gửi 8785

KQMN

Mở thưởng vào 16h00 mỗi ngày....
Thống kê nhanh:

Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu: C3 [mã tỉnh] gửi 8785

KQMT

Mở thưởng vào 17h00 mỗi ngày....
Thống kê nhanh:

Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu: C3 [mã tỉnh] gửi 8785