Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSTTH - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số tth, chuẩn xác

KQXS ThừaThiênHuế 16/04/2018

ĐẶC BIỆT 330998
GIẢI NHẤT 48786
GIẢI NHÌ 68037
GIẢI BA 48266 76028
GIẢI TƯ 62268 24914 19311
09737 76271 12165 99047
GIẢI NĂM 3974
GIẢI SÁU 6653 6865 7540
GIẢI BẢY 797
GIẢI TÁM 91
Đầu
Đuôi
0  
1 1 4
2 8
3 7 7
4 0 7
5 3
6 5 5 6 8
7 1 4
8 6
9 1 7 8
Đầu
Đuôi
4 0
1 7 9 1
  2
5 3
1 7 4
6 6 5
6 8 6
3 3 4 9 7
2 6 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 09/04/2018

ĐẶC BIỆT 615602
GIẢI NHẤT 52209
GIẢI NHÌ 44979
GIẢI BA 21850 74608
GIẢI TƯ 29156 91438 37248
71501 28036 06657 63235
GIẢI NĂM 2907
GIẢI SÁU 8484 1366 4520
GIẢI BẢY 037
GIẢI TÁM 63
Đầu
Đuôi
0 1 2 7 8 9
1  
2 0
3 5 6 7 8
4 8
5 0 6 7
6 3 6
7 9
8 4
9  
Đầu
Đuôi
2 5 0
0 1
0 2
6 3
8 4
3 5
3 5 6 6
0 3 5 7
0 3 4 8
0 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785

KQXS ThừaThiênHuế 02/04/2018

ĐẶC BIỆT 676810
GIẢI NHẤT 82670
GIẢI NHÌ 22833
GIẢI BA 95321 12744
GIẢI TƯ 33529 74436 86188
91800 27835 69893 44051
GIẢI NĂM 9093
GIẢI SÁU 4212 8258 7226
GIẢI BẢY 798
GIẢI TÁM 83
Đầu
Đuôi
0 0
1 0 2
2 1 6 9
3 3 5 6
4 4
5 1 8
6  
7 0
8 3 8
9 3 3 8
Đầu
Đuôi
0 1 7 0
2 5 1
1 2
3 8 9 9 3
4 4
3 5
2 3 6
  7
5 8 9 8
2 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785