Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSQNI - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số qni, chuẩn xác

KQXS Quảng Ngãi 13/01/2018

ĐẶC BIỆT 013081
GIẢI NHẤT 56200
GIẢI NHÌ 46157
GIẢI BA 02960 57893
GIẢI TƯ 34888 30299 21725
46157 21584 72767 14066
GIẢI NĂM 9746
GIẢI SÁU 6842 5844 8020
GIẢI BẢY 671
GIẢI TÁM 24
Đầu
Đuôi
0 0
1  
2 0 4 5
3  
4 2 4 6
5 7 7
6 0 6 7
7 1
8 1 4 8
9 3 9
Đầu
Đuôi
0 2 6 0
7 8 1
4 2
9 3
2 4 8 4
2 5
4 6 6
5 5 6 7
8 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 06/01/2018

ĐẶC BIỆT 596110
GIẢI NHẤT 92147
GIẢI NHÌ 86726
GIẢI BA 15280 97996
GIẢI TƯ 96680 36120 78746
50847 68021 02864 66179
GIẢI NĂM 8347
GIẢI SÁU 2744 7615 3226
GIẢI BẢY 637
GIẢI TÁM 56
Đầu
Đuôi
0  
1 0 5
2 0 1 6 6
3 7
4 4 6 7 7 7
5 6
6 4
7 9
8 0 0
9 6
Đầu
Đuôi
1 2 8 8 0
2 1
  2
  3
4 6 4
1 5
2 2 4 5 9 6
3 4 4 4 7
  8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785

KQXS Quảng Ngãi 30/12/2017

ĐẶC BIỆT 797584
GIẢI NHẤT 99013
GIẢI NHÌ 11828
GIẢI BA 91755 34988
GIẢI TƯ 52581 07705 43991
29947 30036 34474 38293
GIẢI NĂM 8702
GIẢI SÁU 7924 8245 9705
GIẢI BẢY 124
GIẢI TÁM 99
Đầu
Đuôi
0 2 5 5
1 3
2 4 4 8
3 6
4 5 7
5 5
6  
7 4
8 1 4 8
9 1 3 9
Đầu
Đuôi
  0
8 9 1
0 2
1 9 3
2 2 7 8 4
0 0 4 5 5
3 6
4 7
2 8 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785