Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSQB - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số qb, chuẩn xác

KQXS Quảng Bình 17/05/2018

ĐẶC BIỆT 095667
GIẢI NHẤT 11332
GIẢI NHÌ 09251
GIẢI BA 68072 76968
GIẢI TƯ 42682 71825 90676
41816 92907 04064 92746
GIẢI NĂM 9986
GIẢI SÁU 5552 7599 7561
GIẢI BẢY 715
GIẢI TÁM 12
Đầu
Đuôi
0 7
1 2 5 6
2 5
3 2
4 6
5 1 2
6 1 4 7 8
7 2 6
8 2 6
9 9
Đầu
Đuôi
  0
5 6 1
1 3 5 7 8 2
  3
6 4
1 2 5
1 4 7 8 6
0 6 7
6 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785

KQXS Quảng Bình 10/05/2018

ĐẶC BIỆT 513859
GIẢI NHẤT 30530
GIẢI NHÌ 82125
GIẢI BA 50570 52390
GIẢI TƯ 47217 08773 53235
84021 29698 14190 20447
GIẢI NĂM 7208
GIẢI SÁU 2162 3353 5741
GIẢI BẢY 306
GIẢI TÁM 85
Đầu
Đuôi
0 6 8
1 7
2 1 5
3 0 5
4 1 7
5 3 9
6 2
7 0 3
8 5
9 0 0 8
Đầu
Đuôi
3 7 9 9 0
2 4 1
6 2
5 7 3
  4
2 3 8 5
0 6
1 4 7
0 9 8
5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785

KQXS Quảng Bình 03/05/2018

ĐẶC BIỆT 613146
GIẢI NHẤT 22375
GIẢI NHÌ 46557
GIẢI BA 35261 98861
GIẢI TƯ 48046 88633 43637
71868 88261 07032 71532
GIẢI NĂM 0381
GIẢI SÁU 4941 6347 9737
GIẢI BẢY 940
GIẢI TÁM 84
Đầu
Đuôi
0  
1  
2  
3 2 2 3 7 7
4 0 1 6 6 7
5 7
6 1 1 1 8
7 5
8 1 4
9  
Đầu
Đuôi
4 0
4 6 6 6 8 1
3 3 2
3 3
8 4
7 5
4 4 6
3 3 4 5 7
6 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785