Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSHG - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số hg, chuẩn xác

KQXS Hậu Giang 16/06/2018

ĐẶC BIỆT 605964
GIẢI NHẤT 09831
GIẢI NHÌ 23397
GIẢI BA 39601 46397
GIẢI TƯ 04942 03087 01546
64135 12774 41580 85420
GIẢI NĂM 5997
GIẢI SÁU 0091 1215 6323
GIẢI BẢY 962
GIẢI TÁM 05
Đầu
Đuôi
0 1 5
1 5
2 0 3
3 1 5
4 2 6
5  
6 2 4
7 4
8 0 7
9 1 7 7 7
Đầu
Đuôi
2 8 0
0 3 9 1
4 6 2
2 3
6 7 4
0 1 3 5
4 6
8 9 9 9 7
  8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785

KQXS Hậu Giang 09/06/2018

ĐẶC BIỆT 555710
GIẢI NHẤT 38841
GIẢI NHÌ 68549
GIẢI BA 96282 12420
GIẢI TƯ 79836 66221 81241
40469 11712 77305 42965
GIẢI NĂM 8055
GIẢI SÁU 4816 0071 8315
GIẢI BẢY 409
GIẢI TÁM 11
Đầu
Đuôi
0 5 9
1 0 1 2 5 6
2 0 1
3 6
4 1 1 9
5 5
6 5 9
7 1
8 2
9  
Đầu
Đuôi
1 2 0
1 2 4 4 7 1
1 8 2
  3
  4
0 1 5 6 5
1 3 6
  7
  8
0 4 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785

KQXS Hậu Giang 02/06/2018

ĐẶC BIỆT 327362
GIẢI NHẤT 89359
GIẢI NHÌ 21432
GIẢI BA 18706 85197
GIẢI TƯ 43629 61751 36560
36194 55609 25423 46571
GIẢI NĂM 2834
GIẢI SÁU 6338 2472 0683
GIẢI BẢY 827
GIẢI TÁM 04
Đầu
Đuôi
0 4 6 9
1  
2 3 7 9
3 2 4 8
4  
5 1 9
6 0 2
7 1 2
8 3
9 4 7
Đầu
Đuôi
6 0
5 7 1
3 6 7 2
2 8 3
0 3 9 4
  5
0 6
2 9 7
3 8
0 2 5 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785