Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSDNG - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số dng, chuẩn xác

KQXS Đà Nẵng 19/05/2018

ĐẶC BIỆT 990955
GIẢI NHẤT 91119
GIẢI NHÌ 20179
GIẢI BA 75439 59769
GIẢI TƯ 55424 11331 31904
37319 70849 25287 02870
GIẢI NĂM 8432
GIẢI SÁU 9412 5789 8100
GIẢI BẢY 169
GIẢI TÁM 87
Đầu
Đuôi
0 0 4
1 2 9 9
2 4
3 1 2 9
4 9
5 5
6 9 9
7 0 9
8 7 7 9
9  
Đầu
Đuôi
0 7 0
3 1
1 3 2
  3
0 2 4
5 5
  6
8 8 7
  8
1 1 3 4 6 6 7 8 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 16/05/2018

ĐẶC BIỆT 748437
GIẢI NHẤT 01431
GIẢI NHÌ 64120
GIẢI BA 52473 44992
GIẢI TƯ 32630 12158 35841
18151 76612 95581 38369
GIẢI NĂM 6931
GIẢI SÁU 2077 7512 3631
GIẢI BẢY 277
GIẢI TÁM 56
Đầu
Đuôi
0  
1 2 2
2 0
3 0 1 1 1 7
4 1
5 1 6 8
6 9
7 3 7 7
8 1
9 2
Đầu
Đuôi
2 3 0
3 3 3 4 5 8 1
1 1 9 2
7 3
  4
  5
5 6
3 7 7 7
5 8
6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 12/05/2018

ĐẶC BIỆT 488873
GIẢI NHẤT 19784
GIẢI NHÌ 16995
GIẢI BA 10756 62957
GIẢI TƯ 91858 79212 61613
02691 48602 02090 05312
GIẢI NĂM 5279
GIẢI SÁU 2796 7590 4176
GIẢI BẢY 426
GIẢI TÁM 72
Đầu
Đuôi
0 2
1 2 2 3
2 6
3  
4  
5 6 7 8
6  
7 2 3 6 9
8 4
9 0 0 1 5 6
Đầu
Đuôi
9 9 0
9 1
0 1 1 7 2
1 7 3
8 4
9 5
2 5 7 9 6
5 7
5 8
7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785