Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSDNG - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số dng, chuẩn xác

KQXS Đà Nẵng 22/11/2017

ĐẶC BIỆT 331290
GIẢI NHẤT 54857
GIẢI NHÌ 06323
GIẢI BA 74275 74324
GIẢI TƯ 16416 67796 18742
30987 21627 20301 40898
GIẢI NĂM 5620
GIẢI SÁU 2175 0490 1568
GIẢI BẢY 987
GIẢI TÁM 80
Đầu
Đuôi
0 1
1 6
2 0 3 4 7
3  
4 2
5 7
6 8
7 5 5
8 0 7 7
9 0 0 6 8
Đầu
Đuôi
2 8 9 9 0
0 1
4 2
2 3
2 4
7 7 5
1 9 6
2 5 8 8 7
6 9 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 18/11/2017

ĐẶC BIỆT 281361
GIẢI NHẤT 89241
GIẢI NHÌ 30340
GIẢI BA 35978 76703
GIẢI TƯ 36687 75691 60107
51572 01342 43885 40411
GIẢI NĂM 9599
GIẢI SÁU 5301 8242 7046
GIẢI BẢY 168
GIẢI TÁM 34
Đầu
Đuôi
0 1 3 7
1 1
2  
3 4
4 0 1 2 2 6
5  
6 1 8
7 2 8
8 5 7
9 1 9
Đầu
Đuôi
4 0
0 1 4 6 9 1
4 4 7 2
0 3
3 4
8 5
4 6
0 8 7
6 7 8
9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 15/11/2017

ĐẶC BIỆT 304656
GIẢI NHẤT 43712
GIẢI NHÌ 16749
GIẢI BA 10327 38764
GIẢI TƯ 96923 96331 50758
94607 80417 44466 52817
GIẢI NĂM 3255
GIẢI SÁU 9102 4920 6632
GIẢI BẢY 413
GIẢI TÁM 34
Đầu
Đuôi
0 2 7
1 2 3 7 7
2 0 3 7
3 1 2 4
4 9
5 5 6 8
6 4 6
7  
8  
9  
Đầu
Đuôi
2 0
3 1
0 1 3 2
1 2 3
3 6 4
5 5
5 6 6
0 1 1 2 7
5 8
4 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785