Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSDNG - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số dng, chuẩn xác

KQXS Đà Nẵng 20/09/2017

ĐẶC BIỆT 408318
GIẢI NHẤT 52904
GIẢI NHÌ 96447
GIẢI BA 35846 55564
GIẢI TƯ 26086 93244 09813
07112 31165 77351 68435
GIẢI NĂM 3484
GIẢI SÁU 5168 0837 4239
GIẢI BẢY 935
GIẢI TÁM 40
Đầu
Đuôi
0 4
1 2 3 8
2  
3 5 5 7 9
4 0 4 6 7
5 1
6 4 5 8
7  
8 4 6
9  
Đầu
Đuôi
4 0
5 1
1 2
1 3
0 4 6 8 4
3 3 6 5
4 8 6
3 4 7
1 6 8
3 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 16/09/2017

ĐẶC BIỆT 269609
GIẢI NHẤT 18639
GIẢI NHÌ 28775
GIẢI BA 37930 71376
GIẢI TƯ 55661 49926 02496
21625 57068 00773 25799
GIẢI NĂM 7207
GIẢI SÁU 9653 9654 0568
GIẢI BẢY 716
GIẢI TÁM 44
Đầu
Đuôi
0 7 9
1 6
2 5 6
3 0 9
4 4
5 3 4
6 1 8 8
7 3 5 6
8  
9 6 9
Đầu
Đuôi
3 0
6 1
  2
5 7 3
4 5 4
2 7 5
1 2 7 9 6
0 7
6 6 8
0 3 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785

KQXS Đà Nẵng 13/09/2017

ĐẶC BIỆT 217102
GIẢI NHẤT 96671
GIẢI NHÌ 66251
GIẢI BA 81950 29911
GIẢI TƯ 27786 67761 47991
61643 97405 01035 36621
GIẢI NĂM 5571
GIẢI SÁU 8787 4048 4302
GIẢI BẢY 158
GIẢI TÁM 01
Đầu
Đuôi
0 1 2 2 5
1 1
2 1
3 5
4 3 8
5 0 1 8
6 1
7 1 1
8 6 7
9 1
Đầu
Đuôi
5 0
0 1 2 5 6 7 7 9 1
0 0 2
4 3
  4
0 3 5
8 6
8 7
4 5 8
  9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785