Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSDN - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số dn, chuẩn xác

KQXS Đồng Nai 16/05/2018

ĐẶC BIỆT 719280
GIẢI NHẤT 30890
GIẢI NHÌ 79011
GIẢI BA 74485 78765
GIẢI TƯ 91987 06549 46514
30528 08769 98142 27266
GIẢI NĂM 3939
GIẢI SÁU 3413 0425 7125
GIẢI BẢY 467
GIẢI TÁM 85
Đầu
Đuôi
0  
1 1 3 4
2 5 5 8
3 9
4 2 9
5  
6 5 6 7 9
7  
8 0 5 5 7
9 0
Đầu
Đuôi
8 9 0
1 1
4 2
1 3
1 4
2 2 6 8 8 5
6 6
6 8 7
2 8
3 4 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785

KQXS Đồng Nai 09/05/2018

ĐẶC BIỆT 754411
GIẢI NHẤT 95524
GIẢI NHÌ 65860
GIẢI BA 24528 54608
GIẢI TƯ 57003 21560 69204
16299 81227 22750 29958
GIẢI NĂM 3110
GIẢI SÁU 9260 3845 0656
GIẢI BẢY 229
GIẢI TÁM 67
Đầu
Đuôi
0 3 4 8
1 0 1
2 4 7 8 9
3  
4 5
5 0 6 8
6 0 0 0 7
7  
8  
9 9
Đầu
Đuôi
1 5 6 6 6 0
1 1
  2
0 3
0 2 4
4 5
5 6
2 6 7
0 2 5 8
2 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785

KQXS Đồng Nai 02/05/2018

ĐẶC BIỆT 533867
GIẢI NHẤT 76663
GIẢI NHÌ 43852
GIẢI BA 58367 72465
GIẢI TƯ 20376 44093 59339
48904 27532 63456 50913
GIẢI NĂM 0888
GIẢI SÁU 2933 4759 3205
GIẢI BẢY 741
GIẢI TÁM 69
Đầu
Đuôi
0 4 5
1 3
2  
3 2 3 9
4 1
5 2 6 9
6 3 5 7 7 9
7 6
8 8
9 3
Đầu
Đuôi
  0
4 1
3 5 2
1 3 6 9 3
0 4
0 6 5
5 7 6
6 6 7
8 8
3 5 6 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785