Kết quả xổ số - Trực tiếp xổ số ba miền hôm nay nhanh VL

KQXSDLK - Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số dlk, chuẩn xác

KQXS DakLak 17/04/2018

ĐẶC BIỆT 227664
GIẢI NHẤT 45902
GIẢI NHÌ 75548
GIẢI BA 73051 09682
GIẢI TƯ 54734 88830 08278
25199 22087 86845 16109
GIẢI NĂM 5706
GIẢI SÁU 3531 1371 5301
GIẢI BẢY 098
GIẢI TÁM 97
Đầu
Đuôi
0 1 2 6 9
1  
2  
3 0 1 4
4 5 8
5 1
6 4
7 1 8
8 2 7
9 7 8 9
Đầu
Đuôi
3 0
0 3 5 7 1
0 8 2
  3
3 6 4
4 5
0 6
8 9 7
4 7 9 8
0 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785

KQXS DakLak 10/04/2018

ĐẶC BIỆT 456154
GIẢI NHẤT 01933
GIẢI NHÌ 18975
GIẢI BA 97916 73769
GIẢI TƯ 12399 36346 34216
77443 58121 78272 94410
GIẢI NĂM 1540
GIẢI SÁU 3899 4869 5853
GIẢI BẢY 414
GIẢI TÁM 35
Đầu
Đuôi
0  
1 0 4 6 6
2 1
3 3 5
4 0 3 6
5 3 4
6 9 9
7 2 5
8  
9 9 9
Đầu
Đuôi
1 4 0
2 1
7 2
3 4 5 3
1 5 4
3 7 5
1 1 4 6
  7
  8
6 6 9 9 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785

KQXS DakLak 03/04/2018

ĐẶC BIỆT 327305
GIẢI NHẤT 18446
GIẢI NHÌ 44165
GIẢI BA 01583 19442
GIẢI TƯ 36813 77823 13422
44546 57073 83409 08585
GIẢI NĂM 7270
GIẢI SÁU 1885 9867 1879
GIẢI BẢY 971
GIẢI TÁM 72
Đầu
Đuôi
0 5 9
1 3
2 2 3
3  
4 2 6 6
5  
6 5 7
7 0 1 2 3 9
8 3 5 5
9  
Đầu
Đuôi
7 0
7 1
2 4 7 2
1 2 7 8 3
  4
0 6 8 8 5
4 4 6
6 7
  8
0 7 9
Lấy kết quả Soạn: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu Soạn: C3 [mã tỉnh] gửi 8785